Rundsling Supra Plus/Magnum

Utförande: Högkvalitativt rundsling med lastbärande garn klätt med ”sömlös” färgkodad skyddsduk. Supra Plus och Magnum har en extra kraftig skyddsduk. Rundslingen är även försedd med ett RFID chip för identifikation. Runslingen säljs i tvåpack.


Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längd

Visa mer

Visa tabell
Product number:

Utförande: Högkvalitativt rundsling med lastbärande garn klätt med ”sömlös” färgkodad skyddsduk. Supra Plus och Magnum har en extra kraftig skyddsduk. Rundslingen är även försedd med ett RFID chip för identifikation. Runslingen säljs i tvåpack.


Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd (EWL) ±2%.

  • Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.
  • Märkning: Enligt standard, Slingen är försedda med RFID chip samt en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.
  • Arbetstemperatur: ca -40° - +100°C.
  • Standard: EN 1492-2
  • Säkerhetsfaktor: 7:1.

Roundsling polyester

EN 1492-2

Safety Factor 7:1

Straight pull Basket hitch Choke hitch Basket hitch
andlos-rakt andlos-uform andlos-snarat vinkel
0°−45° 45°−60°
Color Working load limit (WLL) in tons
Purple 1,0 2,0 0,8 1,4 1,0
Green 2,0 4,0 1,6 2,8 2,0
Yellow 3,0 6,0 2,4 4,2 3,0
Grey 4,0 8,0 3,2 5,6 4,0
Red 5,0 10,0 4,0 7,0 5,0
Brown 6,0 12,0 4,8 8,4 6,0
Blue 8,0 16,0 6,4 11,2 8,0
Orange 10,0 20,0 8,0 14,0 10,0
Orange 12,0 24,0 9,6 16,8 12,00
Orange 15,0 30,0 12,0 21,0 15,0
Orange 20,0 40,0 16,0 28,0 20,0
Orange 25,0 50,0 20,0 35,0 25,0
Orange 30,0 60,0 24,0 42,0 30,0
Orange 35,0 70,0 28,0 49,0 35,0
Orange 40,0 80,0 32,0 56,0 40,0
Orange 50,0 100,0 40,0 70,0 50,0
Orange 60,0 120,0 48,0 84,0 60,0
Orange 70,0 140,0 56,0 98,0 70,0
Orange 80,0 160,0 64,0 112,0 80,0
Orange 85,0 170,0 68,0 119,0 85,0
Orange 90,0 180,0 72,0 126,0 90,0
Orange 100,0 200,0 80,0 140,0 100,0
Orange 125,0 250,0 100,0 175,0 125,0
Orange 150,0 300,0 120,0 210,0 150,0
Orange 175,0 350,0 140,0 245,0 175,0
Orange 180,0 360,0 144,0 252,0 180,0
Orange 200,0 400,0 160,0 280,0 200,0
Factor (KL) 1 2 0,8 1,4 1