Publicerad av: Julia Eriksson

Arbeta säkert - glöm inte fallskydd!

Arbeta säkert på höjd - glöm inte fallskydd och räddningsutrustning!

Enligt arbetsmiljöverket är "fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete."

Från i år kan även de företag som arbetar utan något slags fallskydd behöva betala en sanktionsavgift. Du kan läsa mer om sanktionsavgifterna i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3 - i bl.a. 56 a, 60 a, 86 a och 92 a §§. )

På Certex erbjuder vi fallskydd, räddningsutrustningar och fasta system och många tillbehör som gör ditt arbete på höjd både enklare, säkrare och mer bekvämt. Vi har utrustning som passar för dig som arbetar på höjd dagligen, eller för dig som bara sporadiskt behöver fallskyddsutrustning.

Francis Bacon, den engelska filosofen, sa en gång att "Knowledge is Power"  - "Kunskap är makt". Att förstå vilka risker ett arbete på höjd innebär ger varje individ möjligheten - makten att minimera riskerna, utefter varje situation. Kunskap att använda fallskyddsutrustning på rätt sätt minskar risken för livshotande skador vid ett fall. Vi på Certex kan erbjuda dig den kunskap du behöver oavsett om du har loggat 1000 timmars reparbete eller aldrig tidigare använt ett fallskydd. Kontakta oss idag - vi hjälper dig.

På Certex kan vi fallskydd - för din och andras säkerhet.