Publicerad av: Julia Eriksson

CERTEX levererar stållinan till Stockholm Skyview

Den 5 februari 2010 stod Stockholm nya turistattraktion Stockholm Skyview färdig. Den mer än 100 meter långa gondolbanan tar besökare ända upp till globens topp som ligger 130 meter över havet. Banan består av två helinglasade klotformade kabiner som åker upp längs en räls på Globens vänstra sida. Plats i kabinerna får 16 personer och den totala vikten för kabinerna är sju ton.

Då attraktionen används dagligen ställs det höga krav på konstruktionen för att attraktionen ska vara säker för besökarna. En av de viktigaste komponenterna för att det ska vara möjligt att förflytta karbinerna är de 275 meter långa stållinorna som CERTEX levererat. Totalt sett används 1100 meter stållina då varje kabin är fastsatt i två stållinor som vardera är 275 meter långa. Att det är två stållinor på varje kabin är en säkerhetsåtgärd ifall en av dem skulle brista. De stållinor som levererats av CERTEX har en diameter på 26 mm.  

CERTEX Svenskas VD Stefan Jagelid säger ”CERTEX är mycket stolta över att vara förstahandsvalet av stållineleverantörerna till ett prestigeprojekt som Stockholm Skyview.  Att de valde just oss tror jag mycket beror på att vi kan erbjuda den tekniska support som ett projekt av det här slaget behöver. Det finns få andra byggprojekt som liknar detta vilket innebär att alla beräkningar behövts göras från grunden vilket är en kompetens som våra medarbetar har.”