Länge leve lyftverktygen! Tack vare Service och Inspektion

Inom CERTEX tjänsteområde Service och Inspektion arbetar ett team av servicetekniker med installation, inspektion och löpande tillsyn av lyft- och fallskyddsutrustning. Joakim Hahne, service manager, berättar om vikten av att ta hand om sina lyftverktyg för att undvika olyckor och uppfylla myndighetskrav.

Vad kan ni hjälpa era kunder med?

– Vi erbjuder helhetslösningar från det att kunden köper sin utrustning och genom hela verktygets livslängd. Det innebär att vi gör tillsyn och reparationer av lyft och fallskyddsutrustning, utför fallskyddsmontage, induktionsmätning och anordnar utbildningar.

Varför är det nödvändigt för en arbetsplats inom ert fält att göra inspektion och underhåll?

– För att garantera säkerhet på arbetsplatsen. Vid inspektion kan vi uppmärksamma brister som kan leda till olyckor samt hjälpa våra kunder att uppfylla myndighetskrav. Det blir billigare och säkrare att anlita oss än att betala sanktionsavgifter från en myndighet och ha en potentiellt riskfylld arbetsplats.

Vilka fördelar finns med att anlita er?

– Vi har många kompetenta servicetekniker runt om i Sverige. Vi löser snabbt kundens problem, vilket innebär att våra kunder inte måste stoppa produktionen medan vi är där. Det gör oss flexibla och kostnadseffektiva. Vi har också ett starkt hållbarhetsfokus. Genom att anlita oss för underhåll och reparation slipper kunden kassera lyftredskap i onödan.

Finns det områden inom er verksamhet där ni kan hjälpa kunder, men som få kunder utnyttjar eller känner till idag?

– Få känner till att vi kan erbjuda en helhetslösning för kunder genom CertMax+, vårt system där kunden kan följa sitt lyftredskap genom hela dess livslängd. Det är också få som vet om att vi är specialister inom fallskyddsmontage och erbjuder utbildningar inom fallskydd och lyft.

Hur vet man som kund att det är dags för inspektion eller service?

– Vi har servicekoordinatorer som i god tid kontaktar våra kunder när det är dags för fortlöpande tillsyn av redskapen. Dessutom kan kunden, som jag nämnde, själv logga in och se status på sin utrustning när som helst.

Vad uppskattar era kunder mest i kontakten med er?

– Att vi ger snabba svar och även våra serviceteknikers kunskap, flexibilitet och engagemang.

Hur skulle du beskriva serviceteknikernas arbete?

– Det kanske kan verka enkelt att inspektera saker, men att vara servicetekniker är komplext. Olika tillverkare har olika direktiv och utbildningskrav för hur den fortlöpande tillsynen ska gå till. Vi håller oss uppdaterade och har fingertoppskänslan, vilket ökar effektiviteten vid inspektion och blir kostnadseffektivt för våra kunder.

Vad är du mest stolt över?

– Jag är otroligt stolt över våra serviceteknikers vilja att utvecklas och hjälpa våra kunder. Vi har lyckats bygga ett team där ingen står ensam, utan där man alltid har backup från organisationen.

 

 

Vill du veta mer om Service och Inspektion? 

Här kan du läsa om hur vi arbetar med installation, inspektion och löpande tillsyn av lyft- och fallskyddsutrustning för en säker arbetsplats.