Specialprodukter – en tungviktare med höga säkerhetskrav

På Certex Specialprodukter i Varberg konstruerar man lyftok och lyftverktyg utöver det vanliga. Joakim Englander, Business Unit Manager, Customized Solutions, berättar om kundanpassade lyftlösningar, där konstruktörernas unika kompetens, kravet på säkerhet och kvalitet, och inte minst lyftprodukterna väger tungt.

Vad erbjuder Specialprodukter era kunder?

- Vi tillverkar speciallösningar för lyft och godshantering – allt ifrån lyft på ett par kilo, till flera hundra ton, där vi har en lyftprodukt som haft en egenvikt på 25 ton. Det kan handla om en enkel spridare, eller att lyfta torpeder från havsbotten, vilket då kräver en produkt som tål en korrosiv miljö. En del lyftlösningar är hydrauliskt styrda, andra mekaniska och ibland krävs vakuum för att hålla fast lasten. Vi har kunskap att konstruera allt ifrån stort till smått.

Säkerhet är ett ledord i allt ni gör, hur arbetar ni?

- För varje utvecklingsprojekt tar vi fram en riskanalys. Vi provbelastar alla specialprojekt med för det mesta två gånger maxlast i vår provportal som har kapacitet för 100 ton, och 200 ton i en liggande provbänk. Våra konstruktörer gör alltid både FEM-beräkningar (Fenita Element-metoden) i datorn och handberäkningar, det vill säga manuella beräkningar med papper, penna och miniräknare, för att räkna ut hållfastheten. Det handlar om så stora krafter att en enda parameter fel i datorn kan vara svår att upptäcka. Därför krävs det att vi också verifierar genom att räkna manuellt. Vi jobbar även med certifikat ända ner till varje lastbärande bult, vilket gör att det går att följa spårbarheten bakåt i alla led. I slutändan handlar det om att göra våra kunders arbetsplatser säkrare.

Hur utvecklar Certex Specialprodukter era kunders affär?

- Vår styrka är att vi är extremt effektiva och har en kort ledtid i utvecklingsprocessen för att ta fram en produkt. Vi arbetar för att effektivisera kundens process. Säkerheten kommer alltid först, samtidigt har vi som mål att öka produktiviteten när man använder vår produkt.

Du rekommenderar era kunder att anlita er tidigt i processen, vilka är fördelarna med det?

- Kunden kan oftast sin produktion bäst och uppdragen är alltid specifika. Fördelen med att vi kommer in i ett tidigt skede är att vi, i stället för att enbart fokusera på lyftet, kan få en helhetsbild. Vi kan då föreslå olika lösningar för kunden, där vi också tänker på exempelvis att minska arbetsbelastningen för personalen, automatisera processer via pneumatik eller att tänka på arbetsmomentet efter lyftet. Man kan kanske anpassa en speciell vagn och undvika lyft över huvud taget. En investering kan verka dyr initialt, men visa sig vara kostnadseffektiv i längden.

Finns det andra områden där ni kan hjälpa era kunder, som fler borde känna till och dra fördel av?

- Utöver speciallösningar för lyft och godshantering erbjuder vi även hållfasthetsberäkningar och CE-märkning, där vi tar fram teknisk fil inklusive bruksanvisning, riskanalys och teknisk dokumentation. Vi har en stor palett av tillverkare specialiserade på olika typer av produkter, både finmekaniska och tillverkare med kapacitet att tillverka och bearbeta stora och tunga konstruktioner, samtidigt som en del av vår specialitet är att jobba med extremt höga dokumentationskrav.

Vad är du extra stolt över inom området Specialprodukter?

- Jag är stolt över den resa vi har gjort och fortsätter att göra i att förmedla säkerhetstänket till våra kunder. Kunderna har blivit mer medvetna om krav på säkerhet, både på grund av att lagkraven blivit högre och genom de förebyggande skyddsronder företagen gör idag. Man tar säkerhet på mycket stort allvar och det är fantastiskt kul att få vara med i den utvecklingen.

Vad är din vision för Specialprodukter om du blickar framåt?

- Jag vill fortsätta resan vi gör och bredda den, vi ska inte begränsa oss till att lyfta produkter upp och ner. Vi har en fantastisk mångsidighet vad gäller tillverkare och konstruktörer, därför ser jag stora möjligheter att bredda vårt erbjudande ytterligare.

Vill du veta mer om Specialprodukter? 

Här kan du läsa om specialkonstruerade lyftok och lyftverktyg som kan anpassas helt efter din verksamhet och dess unika behov.