Publicerad av: Julia Eriksson

Spektakulärt brolyft i Sundbyberg

Den 20 oktober genomfördes ett spektakulärt brolyft i Sundbyberg då en fackverksbro på hela 327 ton flyttades. Arbetet utfördes med hjälp av en Terex Demag CC6800, nordens största mobila kran, utrustad med en motvikt på 700 ton och stållinor från CERTEX.

Bron, som är en kombinerad fackverks- och betongbro, låter Tvärbanan korsa Mälarbanan. Fackverket är 76 meter långt, 11 meter högt och hade vid lyfttillfället en totalvikt på 327 ton.