Vi förstärker hållbarheten i vår leverantörskedja: Introduktion av vår nya Code of Conduct för leverantörer.

Vi är engagerade i kontinuerlig förbättring av våra metoder över hela leverantörskedjan. För att påvisa dessa ansträngningar är vi glada att meddela att vi har lanserat en uppdaterad version av vår Code of Conduct för leverantörer, vilket är en reflektion av vårt pågående åtagande för ansvarsfulla affärsprinciper, respektfull behandling av individer och miljömedveten tillverkning.

Sedan 2012 har vi fokuserat på att förbättra hållbarhetsprestandan hos våra leverantörer genom den ursprungliga Code of Conduct. Genom denna kod vill vi att våra leverantörer ska anpassa sig till våra krav på hållbarhet och därigenom visa sitt engagemang för etiska affärsprinciper.

Vårt tillvägagångssätt inom leveranskedjan är unikt och strategiskt, med ett dedikerat team i Kina som arbetar med revisioner och utveckling av leverantörer. Detta har visat sig förbättra både hållbarhetsprestandan och produktkvaliteten som stärker sambandet mellan ansvarsfulla metoder och konkreta fördelar.

Vår Code of Conduct för leverantörer beskriver förväntningarna för att bedriva affärer med oss och grundar sig på globalt erkända standarder för mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljön.

Utforska vår hållbarhetsresa här för att få mer insikter om vårt åtagande att sätta standarder för en mer hållbar framtid.