Kito

Allmänt: Små spaklyftblock för användning där arbetsutrymmet är begränsat. Extremt låg vikt, bygghöjd och kort spak. Spaklyftblocket har frihjulskoppling för enkel frammatning av kätting. Lyftkättingen kan höjas och sänkas i 2 millimeters intervall tack vare den smidiga växelmekanismen.Standard: SS-EN 13157 kätting enl. SS-EN 818-7

Tillbehör:
- Väska med bälteshållare.

  • Material: Lagerhus av aluminium, förnicklad lyftkätting klass V (G100) enligt SS-EN 818-7.
  • Märkning: : Max last, serienummer och CE.
  • Säkerhetsfaktor: 4:1.

Välj filter

Visa fler filter