• Ej för lyft
 • Höger korsslagen
 • Förzinkad
 • Kan ej användas med lekare

6x7-FC är en stållina för allmänna ändamål som upphängning av skyltar, stag och inom jordbruk. Stållinan kan inte användas för lyft. Stållinan har fiberkärna (FC).

 • Konstruktion: 6x7-FC
 • Märkning: Enligt standard
 • Arbetstemperatur: -40°C till +100°C
 • Standard: EN 12385-4
 • Fyllnadsfaktor: 0,47
 • Allmänt bruk Information icon
 • Staglina
 • Jordbruk och boskap Information icon

Välj filter

Visa fler filter