Stållina 6xK36WS-IWRC kompakterad

  • Höger korsslagen
  • Vänster korsslagen
  • Förzinkad
  • Kompakterad
  • Kan ej användas med lekare

  • Konstruktion: 6xK36WS-IWRC (265-trådig), kompakterade ytterkardeler.
  • Märkning: Enligt standard
  • Standard: EN 12385-4
  • Fyllnadsfaktor: 0.64
  • RCN: 09

Välj filter

Visa fler filter