Truckkorg TK-503 / TK-504 / TK-505

Allmänt: Vårt utbud av standardkorgar passar de flesta trucktyperna på marknaden. Korgarna uppfyller kraven i AFS 2006:7 "Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar" samt SS 3628 "Truckar och lyftvagnar - Arbetskorgar för tillfälliga personlyft - Krav". Endast arbeten av tillfällig karak

Visa mer

Product number:
Certex

Allmänt: Vårt utbud av standardkorgar passar de flesta trucktyperna på marknaden. Korgarna uppfyller kraven i AFS 2006:7 "Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar" samt SS 3628 "Truckar och lyftvagnar - Arbetskorgar för tillfälliga personlyft - Krav". Endast arbeten av tillfällig karaktär som underhåll, inspektion och inventering får utföras.
Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion med sparkplåt och halkfritt golv av sträckmetall. Invändigt försedd med handledare runt om. Korgen har gallerskydd mot truckstativet, bom med spärr och låsanordningar för motvikts- alternativt stödbenstruckar och separata fästen för fallskyddsutrustning. Vid val av korg måste bland annat hänsyn tas till trucktyp, lyftkapacitet och bredd.
TK-503 - avsedd för motviktstruckar, saknar ben.
TK-504 - avsedd för motviktstruckar, försedd med ben.
TK-505 - avsedd för stödbenstruckar, försedd med ben.

Kan även hyras.

Provning: Funktionsprovning.

  • Märkning: : Skylt enligt SS 3628.
  • Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.
  • Anmärkning: : Före användning måste korg och truck förstabesiktigas tillsammans