Helhetslösningar inom lyft och fallskydd

CERTEX är din partner inom stållinor, lyft och fallskydd

Med fokus på expertis, kvalitet, säkerhet och service skapar vi de bästa lösningarna för dig som kund. Det, tillsammans med din kunskap,
gör att vi kan uppnå säkra lyft och sträva efter att minska antalet lyftrelaterade olyckor på svenska arbetsplatser.
Vi kallar det The Lifting KnowHow. 

 

Våra senaste nyheter

En del av Lifting Solutions Group 

CERTEX är en del av Axel Johnson Internationals Lifting Solutions Group - en global aktör specialiserad på lyftutrustning, stållinor och service.