Publicerad av: Emma Max

Containerlyftok för effektivitet och säkerhet

Att kombinera erfarenhet och kunskap med vårt sortiment av produkter till den bästa möjliga lyftlösningen är något vi dagligen gör för våra kunder. När vi ställdes inför utmaningen att hitta ett bättre sätt att lyfta containrar resulterade det i en innovativ lösning som både effektiviserade arbetet och ökade säkerheten.

I vanliga fall används kätting eller stållina för redskapet till ett containerok, där längden anpassas efter storleken på container. Med olika storlekar på containrar innebär det att det antingen behövs flera olika redskap, alternativt behövs en kätting anpassad för den största containern, som sedan kortas av med förkortningskrokar för att justeras till mindre storlekar. Det ger dock ett tungt redskap, som också ger risk för felaktig hantering.

Vår kund såg problem med de traditionella lösningarna, framför allt ur ett säkerhetsperspektiv och ville säkerställa att misstag inte skulle ske. Med en kombination av klassiska komponenter tillsammans med textila sling i Dyneema tog vi fram ett containerok som enkelt kan anpassas för olika storlekar på container, utan risk för obalanserade lyft. Tack vare Dyneema blev redskapet dessutom markant lättare än ett redskap i kätting eller stållina.

Har du också ett utmanande lyft, som kräver en innovativ lösning? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Se våra containerok i standardutförande.

Läs mer om våra kundanpassade lyftok och lyftverktyg.