Konstruktör med järnkoll på säkra helhetslösningar

Christian Skoglund är konstruktionsansvarig på CERTEX Specialprodukter. Hans uppdrag är att se till att varje unik lyftanordning når upp till de högt ställda säkerhetskraven i alla moment i konstruktions-processen. Ett varierande arbete som innebär nya utmaningar varje dag.

Berätta om din bakgrund

- Jag kommer från en bakgrund med automatisering av maskiner från textilindustrin och tryckeribranschen. Det kan verka långt ifrån det vi dagligen gör på Specialprodukter, och så var det i början av min tid här, men med tiden har vi tagit oss in på marknader med där vi byggt in och integrerat automatiska funktioner i lyftverktygen med kundens befintliga system.

Hur kan en automatisering av ett lyftverktyg se ut?

- Vi har till exempel integrerat lastceller i lyftverktyg, så att kunden kan se på handkontrollen hur mycket lasten väger. Vi har också integrerat sensorer i lyftok som larmar operatören om lasten hänger snett. Det finns oändliga möjligheter och vi finns där för kunden för att hitta den bästa lösningen i varje unik situation.

Lite mer övergripande, vad är det ni konstruktörer gör?

- Vi skapar lösningar för lyftbehov som inte kan lösas med standardprodukter. Kort sagt så handlar det om att lyfta och hantera specialtillverkade produkter som väger alltifrån ett par mjölkpaket upp till en hel hord elefanter, det vill säga hundratals ton. Idag är vi nio konstruktörer, men vi växer snabbt och får in allt större projekt, därför ser vi positivt på att bli fler.

Vad kan ni hjälpa kunderna med?

- Vi vill vara en resurs för kunden i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen, för att underlätta hantering och lyft av den färdiga produkten. Genom att se över helheten kan vi hitta sätt att optimera lyftverktygen, så att ett verktyg kan hantera olika typer och storlekar av laster. Till exempel kan vi ta fram tillbehör för förvaring av verktyg, eller överblicka hur godset hanteras i varje moment ute hos kunden. För kunden innebär det mindre utrustning att hantera och förvara när verktygen inte används.

Hur arbetar ni med säkerheten?

- Då vi arbetar med lyft är säkerheten A och O, och något vi har med oss i allt vi gör. Varje uppdrag har sina utmaningar, för oss handlar det om att ge kunden en trygg och säker lösning som täcker deras behov. I varje projekt arbetar vi med riskanalyser för att kunna avskriva potentiella risker. Våra lyftanordningar är alltid CE-märkta, och vi utför alltid en provbelastning innan de lämnar oss – allt för att kunden ska vara trygg i att använda lyftverktyg från Certex.

Vill du veta mer om Specialprodukter? 

Här kan du läsa om specialkonstruerade lyftok och lyftverktyg som kan anpassas helt efter din verksamhet och dess unika behov.