Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Ropetex
 • Höger korsslagen
 • Förzinkad
 • Kan ej användas med lekare

ROPETEX S14 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Linan är ett bra val för generella lyftapplikationer och i lyftstroppar och används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S14 är konstruerad med en fiberkärna, vilket gör att linan blir flexibel relativt sin styrka. För högre hållfasthet, se ROPETEX S33.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

 • Konstruktion: 6x19M-FC
 • Märkning: Enligt standard
 • Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C
 • Standard: EN 12385-4
  except from coating
 • Fyllnadsfaktor: 0,45
 • Allmänt bruk Information icon
 • Redskap Information icon

Välj filter

Visa fler filter