• Ej för lyft
  • Höger korsslagen
  • Förzinkad
  • Kan ej användas med lekare

Galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Linan kan användas för olika applikationer, dock inte för lyft.

PVC-beläggningen är UV-beständig. vilket gör den lämplig för längre tids användning utomhus. Uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

Andra färger offereras.

  • Konstruktion: 6x7-FC, PVC-klädd (transparent)
  • Märkning: Enligt standard
  • Arbetstemperatur: -30°C till +70°C
  • Standard: EN 12385-4
    except from coating
  • Fyllnadsfaktor: 0,47

Välj filter

Visa fler filter