Stållina ROPETEX S14 PVC Transparent

Ropetex
  • Höger korsslagen
  • Förzinkad
  • Kan ej användas med lekare

ROPETEX S14 är en galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Linan är ett bra val för generella lyftapplikationer och i lyftstroppar och används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S14 är konstruerad med en fiberkärna, vilket gör att linan blir flexibel relativt sin styrka. För högre hållfasthet, se ROPETEX S33.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

  • Konstruktion: 6x19M-FC
  • Märkning: Enligt standard
  • Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C
  • Standard: EN 12385-4
    except from coating
  • Fyllnadsfaktor: 0,45

Välj filter

Visa fler filter