Höjdpunkter inom hållbarhet 2023

Som en del av Lifting Solutions Group är vi på CERTEX engagerade i hållbarhet, kvalitet och säkerhet i allt vi gör. Var sjätte månad följer vi upp våra resultat inom dessa områden för att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande. Under det senaste året har vi uppnått flera framgångar inom hållbarhet som vi är mycket stolta över. Vi vill ge dig en inblick i några av höjdpunkterna:

Leverantörsengagemang: En uppdaterad version av vår Code of Conduct för leverantörer har lanserats, vilket återspeglar vårt pågående åtagande för ansvarsfulla affärspraxis, respektfull behandling av individer och miljömedveten tillverkning.

Revisionsframsteg: Vi har framgångsrikt genomfört revisioner för 91% av våra grupps leverantörer i riskländer*, detta för att kontrollera att det inte förekommer allvarliga överträdelser mot vår Code of Conduct för leverantörer. Vårt mål är att nå 100% till nästa år.
*Riskländer definieras baserat på flera hållbarhetsrelaterade risker. KPI mäter andelen leverantörer av våra egna producerade produkter, dvs varumärken som ett LSG-företag äger.

asset_image

Åtagande för förnybar energi: Förnybar energi driver nu 86% av våra verksamheter. Trots utmaningar på vissa geografiska områden är vi på väg att nå 90% år 2024.

Strategi för koldioxidstrategi: Vi har beräknat CO2e i Scope 3 för gruppen och identifierat huvudpunkterna, vilket banar väg för riktade åtgärdsplaner.

Innovativ produktlansering: Vårt produktmärke Powertex lanserade textilprodukter tillverkade av återvunnen polyester och blev hedrad med hållbarhetspriset från LEEA. Vi lanserade även Aspire range™ för att göra det enklare för våra kunder att göra ett mer hållbart val.

asset_image

Cirkulär ekonomitillväxt: Inom Lifting Solutions Group har vår uthyrningsverksamhet har ökat med 78%, och vår serviceverksamhet har ökat med 17%. Det visar vårt engagemang för den cirkulära ekonomin och främjar återanvändning av lyftutrustning.

Lågemissionstransport: Användningen av elektriska fordon i vår fordonsflotta har ökat med 85% inom gruppen, vilket understryker vårt åtagande att minska utsläppen från transporter. 

Säkerheten först: Utöver vårt fokus på att förbättra våra kunders arbetsmiljö och säkerhet prioriterar vi också att skapa en säker arbetsmiljö för våra kollegor. Under året hade vi 2,2 rapporterbara skador per 200 000 arbetstimmar, och vi fortsätter att sträva efter vår vision om noll olyckor.

Mångfald och inkludering: Kvinnor utgör nu 23% av våra ledningsteam i gruppen, med 27% som mål år 2024.

Medan vi firar dessa prestationer förblir vi engagerade i kontinuerlig förbättring och innovation. Tillsammans sätter vi standarden för en mer hållbar lyftindustri. Vi är tacksamma för förtroendet och stödet från våra kunder och samarbetspartners och ser fram emot att fortsätta resan med att skapa en mer hållbar lyftindustri tillsammans med er!

Klicka här för att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.