Linpäron RPS för ingjutning - kompakterade linor

Nemag
  • Material: Manganlegerat stålgjutgods G 120 Mn 50.
  • Märkning: Tillverkare, storlek och batch nummer.
  • Anmärkning: Jämför linpäronets och den aktuella linans minbrottlast.
  • Säkerhetsfaktor: 5:1

Välj filter

Visa fler filter